23február2018

JÁRÁSOK 2013 - Járások kialakítása, járási hivatalok

Közigazgatási alapvizsga követelmények 2011-2012-2013

Közigazgatási alapvizsga követelmények 2011-2012-2013. A kormány döntése nyomán 2011. szeptember 1-jei hatállyal a közigazgatási alapvizsga visszakerül a köztisztviselői vizsgáztatás rendszerébe a Magyar Közlöny 2011. évi 32. számában megjelent az egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Tv.), rendelkezéseinek megfelelően. Ennek értelmében a közigazgatási szakvizsga letételéhez ismételten követelmény lesz a közigazgatási alapvizsga megléte.

A Tv. 4. §-a értelmében a kinevezett, áthelyezett köztisztviselő a közigazgatási alapvizsgát a fogalmazó besoroláshoz 1 éven belül, előadó besoroláshoz 2 éven belül - köteles teljesíteni; ha ennek a kötelezettségének fenti határidőn belül nem tesz eleget, közszolgálati jogviszonya megszűnik.”

1. Az alapvizsgára kötelezettek köre

A Tv. 3. § (1) bekezdése értelmében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 25. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A köztisztviselőnek fogalmazó besorolásához egy éven belül, előadó besorolásához két éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tennie. Közigazgatási alapvizsgát – ha jogszabály előírja – nem közszolgálati jogviszonyban álló is tehet.

2. A közigazgatási alapvizsga alól mentesülők köre

A Tv. 24. §-a kimondja:
„(1) Az, akinek a közszolgálati jogviszonya, kormánytisztviselői jogviszonya 2010. május 25. és 2011. szeptember 1. között keletkezett, közigazgatási alapvizsgát köteles tenni 2012. szeptember 1-jéig, kivéve, ha ezen időpontig az alapvizsga alól jogszabály alapján mentesül.
(2) Annak a köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek, aki 2010. május 25. és 2011. szeptember 1. közötti időszakában közigazgatási szakvizsgát tett, nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie.
(3) A sikeres közigazgatási versenyvizsgával rendelkező köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek közigazgatási alapvizsgát nem kell tennie.
(5) A 2011. szeptember 1-jét megelőzően tett közigazgatási alapvizsgát a 2011. szeptember 1-jét követően tett közigazgatási alapvizsgának megfelelő vizsgának kell tekinteni. A végzettsége alapján mentesül: . állam és jogtudományi doktori, igazgatásszervezői, illetve jogi szakokleveles közgazdász, okleveles közgazda képesítéssel rendelkezik, továbbá aki a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett oklevelet

3. Az alapvizsga letételére vonatkozó határidő számításának szabályai

(4) A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés időtartama.
(5) Ha a gyakornok a közigazgatási alapvizsgát a (3) bekezdésben előírt határidőt követő hat hónapon belül nem teszi le, közszolgálati jogviszonya megszűnik.

4. Költségek viselése

Az alapvizsga költségeit a munkáltató viseli.Newer news items:
Older news items:

Ha értesülni szeretne minden hírről, mely az új magyar járási rendszerrel kapcsolatos, kövessen minket a Facebook-on is!