22február2018

JÁRÁSOK 2013 - Járások kialakítása, járási hivatalok

Törvényjavaslat szabályozza a köznevelési intézmények átvételét 2013-tól

Törvényjavaslat szabályozza a köznevelési intézmények átvételét 2013-tól. Benyújtotta szombaton a kormány a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételét szabályozó törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. A törvényre azért van szükség, mert a jogszabályok eddig nem rendelkeztek arról, hogy az intézmények, az ott dolgozók és a diákok, valamint a települési önkormányzatoknál a köznevelés helyi irányítását végző tisztviselők milyen szabályok alapján kerülnek át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz.

A javaslat rögzíti, hogy az érintett intézmények 2013. január 1-jével - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történő beolvadással - állami fenntartásba kerülnek. A központ foglalkoztatotti állományába kerülnek az adott intézményben, valamint a 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben és a köznevelési törvényben meghatározott nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak. Szintén a központ állományába kerülnek a technikai dolgozók, ha a települési önkormányzat 2013. január 1-jétől az intézményt nem működteti - olvasható a javaslatban. Január 1-jétől a központ foglalkoztatotti állományába tartozók 2012 decemberére járó illetményének, munkabérének és egyéb járandóságának, valamint azok közterhének megfizetése - meghatározott kivétellel - a központ feladata.

A javaslat szerint az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon - ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévő egyéb eszközöket, felszereléseket - a központ ingyenes használatába kerül. A települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétől nem láthat el.

Az önkormányzati fenntartóknak 2013. január 1-jei hatállyal módosítaniuk kell az általuk fenntartott többcélú intézmény, korai fejlesztést és gondozást alapfeladatként ellátó bölcsőde, fogyatékosok ápoló, gondozó otthona és gyermekotthon alapító okiratát úgy, hogy az intézmény ettől az időponttól állami köznevelési alapfeladatot ne lásson el.

A települési önkormányzati társulás tagjainak egymás között el kell számolniuk a 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladat ellátását szolgáló, a társulásba - annak létrehozásától kezdve - bevitt vagyonnal. Megállapodást kell kötniük továbbá egymással az általuk fenntartott intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók és egyéb alkalmazottak 2013. január 1-jétől történő tovább foglalkoztatásáról és az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének egymás közötti megosztásáról.

A javaslat azt is tartalmazza, hogy ha az intézményt 2013. január 1-jétől a települési önkormányzat működteti, akkor a működtetésére vonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében a települési önkormányzatot kell jogutódnak tekinteni.

2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladat ellátására a települési önkormányzatnak nemzetiségi önkormányzattal, nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézményfenntartóval kötött közoktatási megállapodásában vagy köznevelési szerződésében a települési önkormányzat helyébe a központ lép.

A törvényjavaslat az állami, a központ fenntartásába kerüléssel kapcsolatos szabályok mellett rendelkezik a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába kerülő azon szakképzési feladatot ellátó intézmények átvételéről is, amelyek a tárca szakképzési feladataival állnak összefüggésben. (MTI)Newer news items:
Older news items:

Ha értesülni szeretne minden hírről, mely az új magyar járási rendszerrel kapcsolatos, kövessen minket a Facebook-on is!