19február2018

JÁRÁSOK 2013 - Járások kialakítása, járási hivatalok

Az állami feladatokról Szegeden is a járási hivatal gondoskodik 2013. januártól

Az állami feladatokról Szegeden is a járási hivatal gondoskodik 2013. januártól. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged járás területén is gondoskodni fog januártól az állami feladatok felelős működtetéséről, annak ellenére, hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az országban csaknem egyedülálló módon nem segítette elő az erről szóló megállapodást.

A Szegeden és környékén élő állampolgárok az ország többi településéhez hasonlóan magas szintű állami szolgáltatást kapnak majd a Huszár utcai épületben, ugyanott, ahol eddig is, csak kevesebb várakozási idővel. Az államigazgatás átalakításának célja ugyanis a gyors és könnyű hozzáférés az állam által biztosított szolgáltatásokhoz, amelyhez a Szeged járási ügyfeleknek is joguk van.

Mint ismeretes, Szeged Megyei Jogú Város közgyűlése a mai napon tárgyalta azt az előterjesztést, amely a járási hivatal kialakítására vonatkozott, és azt elutasította. Nem csoda, hiszen a polgármesteri előterjesztés olyan alapokra épül, amelyek a korábbi, ésszerű megállapodást lehetetlenítették el és a jogi szabályozással sincsenek összhangban. Noha a megelőző tárgyalások során a Csongrád Megyei Kormányhivatal – a város és a járás állampolgárainak érdekében – minden lehetséges módon: ingatlan-felajánlással és a szakképzett munkatársak átvételének garantálásával segítette a megállapodás létrejöttét.

A járások kialakításáról szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó kormányrendelet szerint az államigazgatási feladatok átadásával együtt megállapodásban kell rendezni az önkormányzatokkal a feladatátvállalással együtt járó ingó és ingatlanvagyon elemeket, a járási hivatal állományába kerülő köztisztviselők számát. A vagyonelemek a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek, vagyonvesztés az átadás kapcsán nem történik, hiszen az ingatlan önkormányzati tulajdonban marad. Elég furcsa az a szegedi jogértelmezés, amely ezt figyelmen kívül hagyja. Magyarország Alaptörvénye értelmében (38. cikk) „Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon.” Az állami ingó és ingatlan vagyon átadása tehát nem visszterhes jogügylet, amelyből pénzhez juthat egy rosszul gazdálkodó város, – az önkormányzati adósságrendezésről a miniszterelnök szombati bejelentése a mérvadó.

Az önkormányzatok eddig is a nemzet vagyonát használták. A nemzet, az állam által átadott pénzeszközökből gazdálkodtak. Az ingatlanok felújítását az állam pályázati pénzekkel támogatta. Az okmányirodákat az állam építette ki, ellátta informatikai eszközökkel, melyek jelenleg is központi kezelésében állnak. A járási hivatalok kialakítása tehát nem egy új hivatal létrehozását jelenti, hanem a meglévő okmányirodák helyén egy olyan hivatal működtetését, amelyekben az állampolgárok azt érzik, hogy a közigazgatás értük van.

A közigazgatás jelenleg zajló átalakítása tehát olyan folyamat, amelynek legfőbb haszonélvezői az állampolgárok lesznek. A célja az, hogy az adófizetők pénze valóban az államigazgatási feladatokra fordítódjon, azokat azonosan magas színvonalon lássák el mindenütt az országban. Ehhez jól képzett, jogszabályban meghatározott számú és végzettségű munkatársakat vesz át mindenütt a járási hivatal, amit a szakmai munka előzetes, országos szintű átvilágítása után alakítottak ki.

Szegeden, eddig az előírtnál lényegesen kevesebb alkalmazott látta el a gyámügyes és az okmányirodai feladatokat. Ezért volt mindkét területen számottevő a sorban állás, a kifizetetlen túlmunka és az ügykezelésben tapasztalható csaknem 6 hónapos csúszás. Ezt szünteti majd meg január 1-vel a járási hivatal, amelyben 187 fő fog dolgozni; ebből 138 munkatárs Szegeden. Ezzel helyreáll a törvényes állapot, hiszen jogszabály ellenesen végezte eddig 88 fő azt a munkát, amit 138-nak kellett volna.

A Huszár utcai okmányirodát a XXI. századnak megfelelő ügyfélszolgálattá fejleszti tovább a hivatal, ahol csaknem kétezer ügyben járnak majd el a munkatársak. Ehhez képzett, felkészült munkaerő szükséges és megfelelő munkafeltételek. Ezekről - megállapodás híján - a kormánymegbízott határozatban fog rendelkezni a november 15-ig. A határozat ellen, - amelyben a jogszabály szerint a kormányhivatal ingatlan-felajánlásról már nem rendelkezhet - a települési önkormányzat a polgári perrendtartásról szóló törvény értelmében bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárás azonban a határozat végrehajtását nem függeszti fel, az azonnal végrehajtható annak érdekében, hogy 2013. január 1-vel a járási hivatal kialakítása Szegeden is megvalósuljon.

Sajnálatos, hogy Szeged város vezetése számára nem voltak egyértelműek azok a jogszabályi feltételek, amelyek mentén az ország csaknem 2500 településével sikerült a járási hivatal felállításához szükséges megállapodást időben megkötni. De még sajnálatosabb az, hogy nem vették figyelembe Szeged járás több mint kétszázezer állampolgárának érdekét.

További információk:

Mint ismeretes, a korábbi, eredményesnek látszó tárgyalások során a kormányhivatal – bár nem kötelezettsége – az önkormányzati feladatok zavartalan ellátása érdekében felajánlotta a Bal fasorban és a Közép fasorban rendelkezésre álló ingatlanjait a városnak. Jelezte azt is, hogy minden, Szeged város által felajánlott, alkalmas végzettséggel rendelkező köztisztviselőt a feladattal együtt átvesz. A személyek közül 9 fő nyugdíjas, vagy nyugdíj előtt álló munkatárs volt, akiknek már biztosított a nyugellátása. A kormány jelenlegi álláspontja szerint aktív munkaerőt kell az álláshelyeken foglalkoztatni, a hivatal ezért utasította el a nyugellátásúak átvételét.

Ezen felül további 19 esetben élt a kormányhivatal a jogszabály adta lehetőséggel, az elutasítással:

· 6 fő végzettsége nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak,

· A jelenleg település-fejlesztési területen dolgozó 4 fő felajánlása értelmezhetetlen volt, hiszen ezek a feladatok továbbra is önkormányzati hatáskörben maradnak.

· Az építésügyi igazgatási feladatokat ellátó 4 fő később, a járási rendszer kialakításának másik fázisában, várhatóan a jövő év második felében kerülhet a járási hivatalokhoz. Addig az építésügy szintén önkormányzati feladat marad.

· A 7 oktatási feladatokat végző munkatárs közül 2 fő munkájára már most számít a kormányhivatal, további 5 fő néhány hét múlva, a tankerületben, a Klebelsberg Központban folytathatja eddigi feladatát.

A leírtakból kitűnik, hogy a felajánlott létszámból 9 fő későbbi átvétele garantálható, 10 fő pedig a végzettség hiánya vagy a hatáskör miatt nem vehető át a járási hivatal személyi állományába. (www.csmkh.hu)Newer news items:
Older news items:

Ha értesülni szeretne minden hírről, mely az új magyar járási rendszerrel kapcsolatos, kövessen minket a Facebook-on is!